Про компанію

Організаційно-правова форма:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва юридичної особи:
«ФІНОД»

Ідентифікаційний код юридичної особи:
38352312

КОАТУУ території:
5110136900

Місцезнаходження юридичної особи:
65088, м.Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 96

Види діяльності:
Код КВЕД 64.19 Інші види грошового посередництва (основний);
Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг;
Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування;
Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;
Код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.

Види фінансових послуг:
Фінансовий лізинг;
Факторинг;
Надання позик;
Надання поручительств;
Надання гарантій;
Надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
Обмін валют.
Ціна/тарифи на вказані фінансові послуги встановлюються за домовленістю з клієнтом

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:

  Найменування
ліцензії/дозволу

 Орган, який
 видав ліцензію/дозвіл

        Номер       

       Дата надання     

     Строк дії

        Стан        

     Вид господарської діяльності
     на провадження      якого
     видана ліцензія

Генеральна ліцензія
на здійснення валютних
операцій

   Національний банк
   України

           116

           12.06.2013

    05.06.2016

     Строк дії
    закінчився

                 Діяльність
             з обміну валют

Генеральна ліцензія
на здійснення валютних
операцій

   Національний банк
   України

           194

           06.06.2016

    05.06.2019

      Строк дії
    закінчився

                 Діяльність
             з обміну валют

Ліцензія
на здійснення валютних
операцій

   Національний банк
   України

           8

           26.03.2019

    безстрокова

         Діюча

                 Торгiвля
        валютними цiнностями
        в готiвковiй формi

Код фін.
послуги

Назва
фін. послуги

Підстава
анулювання

Тип
ліцензії

Назва

Серія та
номер

Дата
видачи
ліцензії

Початок
дії

Строк
дії
ліцензії

Підстава
для
переоформлення
ліцензії

Назва
посади
особи, що
підписала
ліцензію

13.11

НАДАННЯ
ПОСЛУГ З
ФАКТОРИНГУ

Н/В

Діюча
ліцензія

НАДАННЯ
ПОСЛУГ З
ФАКТОРИНГУ

отримана

21.02.2017 0:00:00

21.02.2017

безстрокова

Н/В

Розпорядження
Комісії від
21.02.2017 № 344

13.06

НАДАННЯ
КОШТІВ У
ПОЗИКУ, В
ТОМУ ЧИСЛІ І
НА УМОВАХ
ФІНАНСОВОГО
КРЕДИТУ

Н/В

Діюча
ліцензія

НАДАННЯ
КОШТІВ У
ПОЗИКУ, В
ТОМУ ЧИСЛІ І
НА УМОВАХ
ФІНАНСОВОГО
КРЕДИТУ

отримано

21.02.2017 0:00:00

21.02.2017

безстокова

Н/В

Розпорядження
Комісії від
21.02.2017 № 344

13.05

НАДАННЯ
ПОСЛУГ З
ФІНАНСОВОГО
ЛІЗИНГУ

Н/В

Діюча
ліцензія

НАДАННЯ
ПОСЛУГ З
ФІНАНСОВОГО
ЛІЗИНГУ

отримана

21.02.2017 0:00:00

21.02.2017

безстрокова

Н/В

Розпорядження
Комісії від
21.02.2017 № 344

13.07

НАДАННЯ
ГАРАНТІЙ ТА
ПОРУЧИТЕЛЬСТВ

Н/В

Діюча
ліцензія

НАДАННЯ
ГАРАНТІЙ ТА
ПОРУЧИТЕЛЬСТВ

отримана

21.02.2017 0:00:00

21.02.2017

безстрокова

Н/В

Розпорядження
Комісії від
21.02.2017 № 344

Прізвище, ім’я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:
ТКАЛЕНКО МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ — керівник з 19.12.2012 (згідно статуту).

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:»
Дата запису: 20.09.2012
Номер запису: 1 556 102 0000 044509

Iнформацiя про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою).
Ткаленко Максим Анатолійович
Штевнін Олексій Юрійович

Склад виконавчого органу фінансової установи:
Генеральний директор Ткаленко Максим Анатолійович

Відомостi про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:
порушення справи про банкрутство фінансової установи – не відбувалося
відкриття процедури санації фінансової установи – не відбувалося
відкриття процедури ліквідації фінансової установи – не відбувалося

Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:
Дата реєстрації: 06 грудня 2012 р.
Реєстраційний номер: 13102790
Серія свідоцтва: ФК
Номер свідоцтва: 368

Статус відомостей про юридичну особу:
відомості підтверджено