Финансові послуги

Лізинг

Суть лізинга (з англ. «to lease» – здати в оренду) полягає у кредитуванні придбання основних фондів (наприклад, автомобіль, спецтехніка або обладнання крім винятків, передбачених чинним законодавством). Фінансовий лізинг також передбачає передачу права власності на передане в лізинг майно в кінці його строку та за умови належного виконання усіх умов договору.

Кредитування

Фінансовий кредит – кошти, що надаються Фінансовою компанією у позику юридичній або фізичній особі на визначений строк для цільового використання та під процент. Споживчий кредит (consumer loan; consumer credit) – кошти, що надаються Фінансовою компанією фізичним особам на придбання споживчих товарів або послуг у тимчасове користування, під процент, на умовах строковості та платності. Зазвичай, надається для придбання товарів тривалого користування (автомобілі, меблі, складна побутова техніка), на споживчі цілі, на навчання, лікування тощо. Переваги споживчого кредиту: короткі терміни оформлення та відсутність поручителів або застави. Такі кредити можуть надаватися під заробітну плату без визначення цілі одержання кредиту.

Факторинг

Механізм факторингу передбачає рефінансування Фінансовою компанією дебіторської заборгованості клієнта. Фінансова компанія пропонує використовувати послугу факторингу, яка допомагає збільшити обсяги продажів за рахунок покриття дефіциту оборотних коштів. Факторинг – унікальний фінансовий інструмент, який може ефективно вирішувати велику кількість завдань, що стоять перед клієнтом, в тому числі економічні, фінансові, а також питання збуту, маркетингу.

Гарантія та порука

Гарантія – це спосіб забезпечення виконання зобов’язань, при якому кредитна установа (гарант) видають на прохання боржника (принципала) письмове зобов’язання сплатити кредитору (бенефіціару) грошову суму при пред’явленні ним вимоги про її сплату.